Jako ekspert zewnętrzny i konsultant rozwoju organizacji, wspieram działy HR w planowaniu, komunikowaniu i realizacji projektów wewnętrznych.

Jak działam?

  • oferuję pomoc i doradztwo w projektowaniu i prezentowaniu rozbudowanych, długofalowych cyklów szkoleniowych i rozwojowych w firmach (np. Akademia Menedżera, Akademia Rozwoju – możliwość wykorzystania gotowych programów) oraz ich „sprzedaży wewnętrznej”
  • wsparcie w zakresie definiowania wartości organizacji i modeli kompetencyjnych
  • wsparcie w zakresie realizacji programów talentowych
  • programy mentoringowe i wspieranie mentorów
  • planowanie sesji coachingowych dla menedżerów (business & executive coaching)
  • planowania i wspieranie procesów sukcesji
  • pomoc w diagnozowaniu problemów w zespołach wraz z przygotowaniem potrzebnego wsparcia (konflikty, poprawa współpracy i komunikacji w ramach zespołu lub pomiędzy zespołami, poprawa relacji z szefem)
  • praca z kulturą organizacji

Skontaktuj się ze mną i sprawdź, jak mogę pomóc: kontakt@beatadranikowska.pl  / kom. 602 75 40 18