Jako ekspert zewnętrzny, wspieram zespoły HR w planowaniu i realizacji projektów wewnętrznych, tj:

  • pomoc i doradztwo w projektowaniu i prezentowaniu rozbudowanych, długofalowych cyklów szkoleniowych czy też coachingowych w firmach (np. Akademia Menedżera)
  • wsparcie w zakresie realizacji programów talentowych
  • programy mentoringowe i wspieranie mentorów
  • planowania sukcesji
  • pomoc w diagnozowaniu problemów w zespołach wraz z przygotowaniem potrzebnego wsparcia (konflikty, poprawa współpracy i komunikacji w ramach zespołu lub pomiędzy zespołami, poprawa relacji z szefem)
  • pomoc w określeniu misji, wizji i wartości firmy oraz pracę z kulturą organizacji

Wg moich Klientów, robię coś co nazwano jako „design usług HR”