Z przyjemnością przyjęłam zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii w Poznaniu we współpracy z Biurem Karier UAM do udziału w II Wielkopolskich Targach Rozwoju i Pracy  ps!kariera na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach Targów wezmę udział w panelu dyskusyjnym na temat współczesnego rynku pracy, możliwości zdobywania doświadczeń zawodowych oraz planowania ścieżki rozwoju kariery. Spotkanie odbędzie się 23 kwietnia w sali kinowej Wydziału Nauk Społecznych (ul. Szamarzewskiego 89) o godzinie 18.30. Targi trwają od połowy kwietnia aż do końca maja: w ramach Targów zaplanowano szereg spotkań, paneli, dyskusji oraz warsztatów, przybliżających studentom tematykę planowania swojej przyszłości zawodowej. Więcej informacji: http://www.pskariera.pl/. Zapraszam wszystkich zainteresowanych ; )

pskariera-logo33-300x66[1]